ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Канцеларијско пословање

 

Програм обуке

 

    КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

24. мај 2017. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274


Предавач:  Јасмина Бенмансур, Министарство државне управе и локалне самоуправе

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

      

        08.15-09.45

·         Појам и значај канцеларијског пословања и основни елементи канцеларијског пословања

·         Прописи који уређују канцеларијско пословање у органима државне управе

09.45-10.00

Пауза

 

 

10.00-11.30

·         Садржина канцеларијског пословања (примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и отпремање поште; административно-техничко обрађивање аката; архивирање и чување архивираних предмета; излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја архивске грађе надлежном архиву)

11.30-12.15

Пауза

 

12.15-13.45

·         Однос канцеларијског пословања и управног поступка (праћење ефикасности и ажурности рада органа државне управе; предузећа и других организација када воде управни поступак решавајући о правима, обавезама и правним интересима грађана и других странака)

13.45-14.00

Пауза

 

14.00-15.30

·         Примери из праксе органа

·         Питања и одговори

 

претрага