ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Пореско пословање

 

Програм обуке

ПОРЕСКО ПОСЛОВАЊЕ

15. јун 2017. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат, 274

Предавач: Бранислава Јакшић

09:00 – 09:15

Регистрација учесника и отварање семинара

09:15 – 10:45

-          Основне одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији

-          Појам и врсте јавних прихода

-          Порескоправни однос, странке у порескоправном односу

-          Настанак и испуњење пореске обавезе, права и обавезе пореских обвезника

10:45 – 11:00

Пауза

11:00 – 12:30

-          Утврђивање пореза

-          Пореска контрола

-          Наплата пореза

-          Порески прекршаји и пореска кривична дела

12:30 – 13:15

Пауза

13:15 – 14:45

-            Пореска пријава, измењена пореска пријава

-             Врсте образаца за поједине пореске пријаве, начин попуњавања, рокови

-            Пореска пријава пореза по одбитку

14:45 – 15:00

Пауза

15:00 – 15:30

-          Потврде о резидентности за избегавање двоструког опорезивања

-          Евалуација семинара

 

претрага