ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Вештине комуникације и решавање конфликата

 

 

 

Програм обуке

ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И РЕШАВАЊА КОНФЛИКАТА

12-13. јун 2017. године

1.      дан

Предавачи: Александра Станковић и Зорица Лукић, Служба за управљање кадровима

 

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09.30

·         Интерперсонални односи и интерперсонална комуникација

·         Вежба 1

·         Врсте комуникације

·         Појам и сврха феедбека

·         Вежба2

09:30 – 09.45

Пауза за кафу

09.45 – 11:15

·         Врсте организационе комуникације

·         Комуникациона мрежа

·         Вежба 3

11:15 – 12:00

Пауза за ручак

12:00 – 13:30

·         Препреке у комуникацији – појам и врсте

·         Утицај вредности, стереотипа, предрасуда на                 међуљудске односе

·         Појам активног слушања

·         Вежба 4

13:3013.45

Пауза за кафу

13.45   15:15

·         Способности и вештине у  интерперсоналним односима

·         Вежба 5

·         Асертивно понашање и лични став према другима

·         Појам емпатије

·         Закључци

 

15.15-15.30

·         Завршна дискусија

 

2.     дан

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09.30

·       Увод у појам и основна конпепција конфликта

·         Вежба 1

·         Зашто „управљати конфликтима“?

·         Типови конфликта

·         Узроци конфликата

·         Вежба 2

09:30 – 09.45

Пауза за кафу

09.45 – 11:15

·         Конфликт као процес (опис фаза)

·         Вежба 3

·         Начини решавања конфликата

·         Вежба 4

11:15 – 12:00

Пауза за ручак

12:00 – 13:30

·         Преговарање – појам и врсте, карактеристике „доброг преговарача“

·         Вежба 5

13:3013.45

Пауза за кафу

13.45 – 15:15

·         Лични наступ у конфликтним ситуацијама

·         Савети за примену у пракси

 

15.15-15.30

·         Завршна дискусија

·         Попуњавање евалуација

 

претрага