ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста - напредни ниво

Програм обуке

Обрада текстанапредни ниво

28-30. август

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата „Србија“

Предавачи: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа – Сектор ИКТ

 

I дан

 

08:00 – 08:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:3010:00

 

 

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке, агенда и методи рада  

·         Сређивање текста у документу

·         Одломци и пасоси

 

10:00 – 10:15

Пауза

10:15 – 11:45

 

·         Стилови: прављење, измене и ажурирање стилова слова и пасоса

·         Колоне текста

 

11:4512:00

Пауза

12:00 – 13:00

 

·         Табеле – уређивање дизајна табеле и текста у табели

·         Вежба, понављање градива

 

13:00 – 14:00

Пауза за ручак

14:0015:00

 

·         Положај објекта у односу на текст

·         Организација документа: референцирање

·         Фусноте и ендноте

·        Дискусија/питања/сумирање утисака


 

II дан

08:00 – 08:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:3010:00

 

 

·         Обнављање градива претходног дана

·         Наставак референцирања: књишке ознаке и унакрсне референце

·         Садржај и индекс појмова

·         Вежба: референце

 

10:00 – 10:15

Пауза

10:15 – 11:45

 

·         Коришљење поља: уметање и брисање поља: аутор, назив документа и путања, величина итд.

·         Обрасци

·         Шаблони

·         Вежба: поља, обрасци и шаблони

 

11:4512:00

Пауза

12:00 – 13:00

 

·         Циркуларна писма (Mail Merge)

·         Вежба: циркуларна писма

 

13:00 – 14:00

Пауза за ручак

14:0015:00

 

·         Повезивање објеката у документу

·         Убацивање података као објеката у документ

·         Аутоматизација: аутоматско убацивање текста и макронаредбе

·         Вежба: повезивање и убацивање објеката и аутоматизација

·         Дискусија/питања/сумирање утисака

 

 


 

III дан

08:00 – 08:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:3010:00

 

 

·         Обнављање градива претходног дана

·         Сарадња на уређивању текста

·         Мастер документ

·         Вежба: Сарадња на уређивању текста

 

10:00 – 10:15

Пауза

10:15 – 11:15

 

·         Заштита документа

·         Секције

·         Заглавље и подножје документа и секција, водени жиг

·         Припрема документа за штампу и штампање

·         Вежба: припрема документа

 

11:1511:30

Пауза

11:30 – 12:30

 

·         Провера стеченог знања: завршни тест

·         Дискусија резултата завршног теста

·         Евалуација обуке

 

 

 

претрага