ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Средњорочно планирање

 

ПРОГРАМ ОБУКЕ

СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ


Београд, 19-20. 09. 2017.

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

 

Предавач:  Дејан Стојковић

I  ДАН

 

 

07:45 - 08:00

 

 

Регистрација учесника

 

 

08:00 - 08:50

Уводна реч

Упознавање и очекивања учесника  

Представљање циљева, програма и метода рада током обуке

 

08:509:10

Упознавање са ГОП процесом/реформом

Увод у ГОП методологију

 

9:109:35

Увод у планирање

Анализа стратешког оквира

 

9:359:50

Пауза за кафу

 

9:50 – 11:05

Дефинисање дугорочног циља институције

(ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО)

Презентација рада по групама, дискусија

 

11:05 – 12:10

Анализа ситуације

Анализа стања на примеру S.W.O.T.

(ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО)

 

12:10 – 13:00

Пауза за ручак

 

13:0014:15

Анализа потреба заинтересованих страна

(ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО)

Презентација рада по групама, дискусија

 

14:15 - 15:30

 Категоризација заинтересованих страна

(ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО)

Презентација рада по групама, дискусија

 

       

 

II  ДАН

8:009:10

Анализа проблема

Дрво проблема и дрво циљева

(ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН РАД)

9:10 – 10:15

Средњорочни циљеви институције

(ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН РАД)

 

10:1510:30

Пауза за кафу

10:30- 11:00

Средњорочни циљеви институције

Презентација рада по групама, дискусија

11:0012:25

Остали параметри ГОП – очекивани резултати/ефекти и активности

(ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО)

Презентација рада по групама, дискусија

 

12:25 – 13:15

Пауза за ручак

13:15 - 14:40

Параметри система праћења ГОП – индикатори и извори провере

(ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО)

Презентација рада по групама, дискусија

14:4015:15

Завршна реч

Будући кораци у изради ГОП

Евалуација обуке

 

 

претрага