ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Припрема програмског буџета

 

Програм обуке

Припрема програмског буџета

сала 223, II спрат, источни улаз, Палата Србије

I дан

08:0008.30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:3009:50

 

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке, агенда и методи рада  

·         Логика програмског буџета и ланац резултата

·         Елементи програмског буџета

9:5010:05

Пауза

10:0511:20

 

·         Дефинисање програмске структуре буџетског корисника

·         Вежба 1: Успостављање програмске структуре у области саобраћаја и инфраструктуре

 

11:20 – 11:35

Пауза

11:35 – 12:40

 

·         Презентација и дискусија резултата Вежбе 1

·         Заједнички програми различитих буџетских корисника

·         Презентација и дискусија постојећих програмских структура

 

12:4013:40

Пауза за ручак

13:4015:30

 

·         Планирање расхода и издатака у програмском буџету

·         Вежба 2: Расподела трошкова по програмској класификацији

·         Интегрисани процес планирања и израде програмског буџета и предлози за приоритетне области финансирања

·        Дискусија/питања/сумирање утисака

II дан

08:0008.30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:30 09:50

·         Сумирање претходног дана

·         Детаљне програмске информације

·         Вежба 3: Оцена дефинисаних програмских информација

 

9:5010:05

Пауза

10:05– 11:20

·         Хијерархија циљева у програмском буџету

·         Показатељи учинка

·         Вежба 4: Оцена дефинисаних циљева и показатеља учинка

 

11:20 – 11:35

Пауза

11:3512:20

 

·         Циљеви заједничких програма

·         Вежба 5 : Дефинисање циљева и показатеља учинка за задати програм

 

12:2013:20

Пауза за ручак

13:2015:30

 

·         Дискусија резултата Вежбе 5

·         Праћење и извештавање о учинку програма

·         Вежба 6:  анализа учинка

·         Дискусија/питања/сумирање утисака

·         Евалуација обуке

 

 

 

 

претрага