ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Општи управни поступак

 

Програм обуке

Oпшти управни поступак

11-12. септембар 2017. године

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата „Србија“

Предавач: мр Јасмина Субић, Министарство унутрашњих послова, Управа полиције

 

I дан

 

08:15– 08:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:3010:15

 

 • Представљање учесника и предавача
 • Циљеви обуке, агенда и методи рада 

Сесија 1:

 • Стратегија управне реформе у контексту евроинтеграција Србије – упознавање учесника са основама Стратегије реформе јавне управе у контексту евроинтеграција Србије
 • Подела власти и управна функција – упознавање учесника са концептом поделе власти и садржином управне функције
 • Дискусија

10:1510:30

Пауза

10:3011:45

             Сесија 2:

 • Значај управног поступка у оквиру управне реформе – упознавање учесника са значајем управног поступка у оквиру управне реформе
 • Јавни интерес у управним стварима – упознавање учесника са концептом остваривања и заштите јавног интереса у управним стварима
 • Дискусија

11:45 – 12:00

Пауза

12:00 – 13:15

      Сесија 3:

 • Општи и посебни управни поступак  - упознавање учесника са карактеристикама општег и посебног управног поступка
 • Учесници у управном поступку – упознавање учесника са учесницима у управном поступку
 • Дискусија

13:1514:00

Пауза за ручак

14:0015:30

Сесија 4:

 • Комуникација између органа управе и странака у управном поступку – упознавање учесника са стандардима у комуникацији између органа управе и странака
 • Решење и закључак – упознавање учесника са карактеристикама решења и закључка у управном поступку
 • Дискусија/питања/сумирање утисака

II дан

08:1508.30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:3010:15

 • Сумирање претходног дана

Сесија 1:

 • Структура и карактеристике новог ЗУП-а – упознавање учесника са структуром и карактеристикама новог ЗУП
 • Нови концепт „управне ствари“ – упознавање учесника са новим концептом, према новом ЗУП, практични примери
 • Дискусија

10:1510:30

Пауза

10:30– 11:45

Сесија 2:

 • Прикупљање података по службеној дужности и јединствено управно место – упознавање учесника са обавезом прикупљања података по службеној дужности и концепција јединственог управног места
 • Гарантни акт и управни уговор – упознавање учесника са концептом гарантног акта и управног уговора
 • Дискусија

 

11:45 – 12:00

Пауза

12:0013:15

 

Сесија 3:

 • Управне радње и пружање јавних услуга – упознавање учесника са управним радњама и концептом пружања јавних услуга према новом ЗУП
 • Правна средства у управном поступку – упознавање учесника са редовним правним средствима – жалбом и приговором – у управном поступку, као и са ванредним правним средствима
 • Дискусија

 

13:1514:00

Пауза за ручак

14:0015:30

Сесија 4:

 • Управно извршење – упознавање учесника са управним извршењем у новом ЗУП
 • Инспекцијски надзор – упознавање учесника са основама инспекцијског надзора и инспекцијског поступка у контексту новог ЗУП
 • Дискусија/питања/сумирање утисака
 • Евалуација обуке

 

 

 

претрага