ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Писана комуникација у администрацији

Програм обуке

ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ

25. септембар 2017. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274

 
Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
 

08.0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08.1509.45

  • Историја пословне писмене комуникације на српском језику

·         Традиционална правила и савремени стандарди у изради пословног писма

09.4510.00

Пауза
10.0011.30
  • Структура дописа; Обавезни елементи дописа; Најчешће недоумице у писменој комуникацији (писање адресе, бројева и бројева телефона); Апелативни део дописа; Поздрав и потпис

·         Вежбе

11.30–12.15

Пауза за ручак

12.15–13.45

Најчешћи правописни и морфолошки проблеми:

·        писање куртоазних, академских и професионалних титула,  род и падеж титула, место и редослед потписа, домаћа и страна имена, писање датума, наводника, великог слова из поштовања, употреба заменица Ваш, Твој, Његов, употреба предлога с/са итд.;

·        спојено и одвојено писање речи, скраћенице, употреба заменица, глагола и предлога, слагање речи – рекција и конгруенција (најчешће грешке).

(Предавања, вежбе, питања)

13.4514.00

Пауза
14.0015.30

·         Писмена вежба (радионица)

·        Преглед и анализа

 

претрага