ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Општи управни поступак

УПРАВЉАЊЕ ЗАКОНОДАВНИМ ПРОЦЕСОМ

ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије

23-24. октобар 2017.

Предавачи: Санда Ковачевић Шварц, Инспекторат одбране, Министарство одбране,             

                       23.10.2017. године

                    Снежана Богдановић, Сектор за рад и запошљавање, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 24.10.2017. године

 

 

I дан

 

08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:50

 

Сесија 1:

а) Стратегија управне реформе у контексту евроинтеграција Србије - Упознавање учесника са основама Стратегије управне реформе у контексту евроинтеграција Србије

б) Подела власти и управна функција - Упознавање учесника са концептом поделе власти и садржином управне функције

 

9:5010:05

Пауза

10:0511:20

Сесија 2:

а) Значај управног поступка у оквиру управне реформеУпознавање учесника са значајем управног поступка у оквиру управне реформе

б) Јавни и приватни интерес у управним стварима - Упознавање учесника са концептом остваривања и заштите јавног и приватног интереса у управним стварима

11:20 – 11:35

Пауза

11:35 – 12:40

Сесија 3:

а) Прибављање података по службеној дужности и јединствено управно место - Упознавање учесника са обавезом прикупљања података по службеној дужности и концептом јединственог управног места

б) Гарантни акт и управни уговор - Упознавање учесника са концептом гарантног акта и управног уговора

12:4013:25

Пауза за ручак

13:2515:30

Сесија 4:

а) Управно извршење  - Упознавање учесника са управним извршењем у новом ЗУП-у

б) Инспекцијски надзор - Упознавање учесника са основама инспекцијског надзора и инспекцијског поступка у контексту новог ЗУП-а  

 

 

II дан

 

08:0008.15

Регистрација учесника

08:15 09:50

Сесија 1:

а) Структура и карактеристике новог ЗУП-а - Упознавање учесника са структуром и карактеристикама новог Закона о општем управном поступку

б) Нови концепт “управне ствари”Упознавање учесника са новим концептом “управне ствари” према новом ЗУП-у

 

9:5010:05

Пауза

10:05– 11:20

Сесија 2:

а) Општи и посебни управни поступак - Упознавање учесника са карактеристикама општег  и посебног управног поступка

б) Учесници у управном спорупку Упознавање учесника са учесницима у управном поступку

 

11:20 – 11:35

Пауза

11:3512:35

Сесија 3:

а) Комуникација између органа управе и странака у управном поступку - Упознавање учесника са стандардима у комуникацији између органа управе и странака

б) Решење и закључак - Упознавање учесника са карактеристикама решења и закључка у управном поступку

12:3513:20

Пауза за ручак

13:2015:30

Сесија 4:

а) Управне радње и пружање јавних услуга - Упознавање учесника са управним радњама и концептом пружања јавних услуга у новом ЗУП-у

б) Правна средства у управном поступку (приговор) -  Упознавање учесника са правним средствима и приговором као новим правним средством

 

претрага