ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Концепт добре управе

 

Програм обуке

Концепт добре управе

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавач: Софија Миленковић, Министарство државне управе и локалне самоуправе

 

 

Среда, 18.10.

 

08:15 - 08:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:30 - 10:00

·         Принципи управног права и Европски управни (административни) простор

·         Настанак, развој и прав(н)а природа концепта добре управе у упоредноправном законодавству и у правном систему Републике Србије

Дискусија

10:00 - 10:15

Пауза за кафу

10:15 - 11:45

·         Систем државне/јавне управе у Републици Србији и контрола рада органа управе

·         Концепт добре управе у светлу реформе државне и јавне управе и доношења новог Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16)

Дискусија

11:45 - 12:00

Пауза за кафу

12:00 - 13:30

·         Принципи добре управе у новом Закону о општем управном поступку (начела и нови правни институти: пружање јавних услуга и јединствено управно место)

·         Критеријуми за процену добре управе са апскета размене података из службених евиденција у складу са Законом о општем управном поступку

Дискусија

13:30 - 14:00

Пауза за ручак

14:00 - 15:30

·         Значај концепта добре управе за грађане и привреду

·         Кодекс добре управе, Партнерство за отворену управу, Клуб добре управе и е-управа

Дискусија

претрага