ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Јавне набавке-планирање и спровођење

Програм обуке

JАВНE НАБАВКE – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ

Београд, 25-27. октобар 2017. године.

сала 273, источни улаз, Палата Србије

 
Предавачи: Далиборка Срећков и Милош Јовић, Управа за јавне набавке
 
I дан
 

08:4509.00

Регистрација учесника и отварање семинара

09:0011:00

· Законодавни и институционални оквир; основни појмови и предмет јавне набавке; опште одредбе о поступцима

11:0011:15

Пауза

11:1512:45

·         Набавке на које се закон не примењује; планирање набавки;

12:45 – 13:30

Пауза за ручак
        

13:30 – 15:30

        
  •    Поступци јавне набавке
 
II дан
 
 

08:4509.00

Регистрација учесника

09:0011:00

       

· Спречавање корупције и сукоба интереса;  централизоване јавне набавке; оглашавање, услови за покретање и рокови у поступку

11:0011:15

Пауза

11:1512:45

 

·         Конкурсна документација; услови за учешће; техничке спецификације; критеријуми за доделу уговора

 
 
 

12:45 – 13:30

Пауза за ручак

13:30 – 15:30

 
 

·         Јавне набавке у посебним областима и под посебним околностима

 
 
 
 
IIдан
 

08:4509.00

Регистрација учесника и отварање семинара

09:0011:00

·  Пријем, отварање и стручна оцена понуда; додела уговора и обустава поступка; уговор о јавној набaвци

11:0011:15

Пауза

11:1512:45

·         Заштита права у поступцима јавних набавки

12:45 – 13:30

Пауза за ручак

13:30 – 15:30

        
  • Прекршаји у јавним набавкама;даљи правци развоја система јавних набавки

  

претрага