ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

ИПА II (2014-2020)

Програм обуке

Инструмент за претприступну помоћ 2014-2020 (ИПА II)

13. октобар 2017. године

 II спрат, источни улаз, Палата Србије, сала 273

Предавач: Невена Марчета
 

08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:30

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке

·         Увод: Шта је ИПА (појам и сврха)

·         Правни оквир за спровођење ИПА II

·         Стратешки оквир – национална и ЕУ документа

09:3009:45

Пауза

09:45 11:30

·         Секторски приступ у претприступној помоћи ЕУ

·         Планирање и програмирање Инструмента за претприступну помоћ 2014-2020:   

 - принципи и процес

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1514:00

·         Планирање и програмирање Инструмента за претприступну помоћ 2014-2020:   

 - механизми, стејкхолдери

·         Спровођења ИПА – модалитети и методи

14:00 – 14:15
Пауза
14:1515:15

·         Праћење и вредновање ИПА програма

·         Главни закључци

·         Евалуација обуке

 

 

претрага