ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Писана комуникација у администрацији

 

 

 

 

 

ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ

01. новембар 2017. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274

 

Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство

8.158.30

Регистрација учесника и отварање семинара

     

         8.3010.00

 

·         Историја пословне писмене комуникације на српском језику

·         Традиционална правила и савремени стандарди у изради пословног писма

10.0010.15

Пауза

 

 

10.1511.45

·         Структура дописа; Обавезни елементи дописа; Најчешће недоумице у писменој комуникацији (писање адресе, бројева и бројева телефона); Апелативни део дописа; Поздрав и потпис

·         Вежбе

11.45–12.15

Пауза

 

12.15–13.45

 

Најчешћи правописни и морфолошки проблеми:

·         писање куртоазних, академских и професионалних титула, род и падеж титула, место и редослед потписа, домаћа и страна имена, писање датума, наводника, великог слова из поштовања, употреба заменица Ваш, Твој, Његов, употреба предлог с/са итд.;

·         спојено и одвојено писање речи, скраћенице, употреба заменица, глагола и предлога, слагање речи – рекција и конгруенција (најчешће грешке).

(Предавања, вежбе, питања)

13.45–14.00

Пауза

 

14.00–15.30

 

·         Писмена вежба (радионица)

·         Преглед и анализа

 

 

претрага