ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Примена граматичких, стилских и правописних правила у изради прописа

Програм обуке

ПРИМЕНА СТИЛСКИХ, ГРАМАТИЧКИХ  И  ПРАВОПИСНИХ  ПРАВИЛА  У  ИЗРАДИ  АКАТА

– ИЗРАДА ПРОПИСА ОПТИМАЛНЕ УПОТРЕБНЕ ВРЕДНОСТИ

Први дан

09.00–09.15

·         Регистрација учесника; упознавање с распоредом и планираним активностима  

9.1510.30

·         Функција језика у администрацији (административни стил)

·         Стандардизација и унификација (незаобилазна средства у изради аката)

 

значење

 

10.30–10.45

Пауза за кафу

10.45–12.00

·     Опште нормирање:

Настанак и циљ апстрактног нормирања;

језичка средства којима се остварује: 

-       Именички језички исказ (номинализација):

-       Безлични глаголски исказ (деперсонализација);

-       Презент (пописивачко глаголско време); употребa модалних глагола (треба, мора...)  

12.00–13.00

Пауза за ручак

13.00–14.00

·     Начела израде прописа:

I.       Терминолошка уједначеност: терминосистем; правни појмови и правни термини; дефинисање правних појмова (апсолутно, релативно, негативно, у једнини) 

II.                  Доследност и понављање (јединство изражавања)

14.00–14.15

Пауза за кафу

14.15–15.00

III. Употреба синонима; хомонима; страних речи; стручне терминологије;  жаргонизама, архаизама и неологизама

 

 

Други дан

 

09.00–09.15

Преглед градива обрађеног првог дана

 

 

9.1510.30

IV. Неемоционалност – избегавање стилских фигура, укључујући еуфемизам и реторичко питање;

V. Неекспресивност – избегавање дифузних израза; правни стандарди

     

 

10.30–10.45

Пауза за кафу

10.45–12.00

VI. Економичност  (у законодавству, у закону, у одредби), језичка и номотехничка средства и поступци којима се остварује; позивање уместо анафоре

12.00–13.00

Пауза за ручак

13.00–14.00

Формулације одредаба, казнених, допуштајућих, условних итд.: клишејизиране конструкције, понављање, редослед речи у одредби (тема/рема)

Назив прописа – функција и садржај; стуктура, број речи, број редова итд.

Набрајање у норми – таксативно и непотуно (употреба и правно значење речи нарочито)

14.00–14.15

Пауза за кафу

14.1515.00

Административни, графички и језички стандарди:

Величина писма, употреба болда, курзива, подвлачења, увлаке, ћирилице – азбучно разбрајање, латиничко разбрајање у преведеном тексту итд.; скраћивање и писање скрћеница,  датума, бројева; потпис овлашћеног лица; полно маркирање и  титуле и др.

 

 

претрага