ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Праћење и вредновање програма у оквиру ИПА компоненте I (TAIB) и Националних акционих програма (NAPs) у оквиру ИПА II (2014–2020)

Програм обуке

Праћење и вредновање програма у оквиру ИПА компоненте I (TAIB) и Националних акционих програма (NAPs)

у оквиру ИПА II (2014–2020)

1-2. новембар 2017. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273

 

Предавачи: Дејан Гојковић/Лука Пивљанин, Mинистарство за европске интеграције

 

1. новембар 2017.

08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Дефиниција и сврха праћења и вредновања

-          Уводна реч организатора

-          Представљање предавача, садржаја и циљева радионице и начина рада

-          Представљање учесника и њихових очекивања од радионице

-          Дефиниција праћења

-          Општа сврха праћења

-          Сврха праћења према различитим заинтересованим странама

-          Праћење као алат за доношење одлука

-          Резултатски орјентисан систем праћења

-          Традиционално/Резултатски орјентисано праћење

-          Различити нивои праћења

-          Дефиниција и сврха вредновања

-          Типови вредновања

-          Разлике између праћења, вредновања и ревизије

-          Интеракција између праћења и вредновања

-          Интерно и екстерно вредновање

·         Питања/Oдговори

09:4510:00

Пауза

10:0011:30

·         Глобални стандарди и алати за праћење

-          Показатељи

-Квантитативни и квалитативни показатељи

-О.V.I. и S.M.A.R.Т. показатељи

-          Различити нивои показатеља

-          Концепт „суштинских“ показатеља

-          Полазне и циљане вредности показатеља

-          Питања/Oдговори

·         Практичан рад

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Кораци у изградњи и функционисању система резултатски орјентисаног праћења у контексту ИПА

-          Процена спремности

-          Дефинисање резултата који ће бити праћени

-          Дефинисање показатеља којима ће се пратити изабрани резултати

-          Мерење базне вредности показатеља

-          Планирање циљних вредности показатеља

-          Праћење

-          Извештавање о налазима праћења

-          Употреба налаза праћења

-          Одрживост система

·         Питања/Oдговори

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Праћење и вредновање у контексту ИПА I

-          Правни основ

-          Праћење у централизованом и децентрализованом систему управљања ИПА-ом

-          Интерно/Екстерно праћење (РОМ)

-          Улоге заинтересованих страна

-          Одбори за праћење

-          Извори података

-          Токови информација и извештавања

-          Вредновање у контексту ИПА I

·        Питања/Oдговори

 

 

 

2. новембар 2017

08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Сумирање резултата претходног дана обуке

·         Извештавање у контексту ИПА I

-          Анализа, извештавање и презентација информација добијених кроз праћење

-          Анализа квалитативних и квантитативних података

-          Визуелна презентација података

-          Досадашња искуства у извештавању у оквиру ИПА I

09:4510:00

Пауза

10:0011:30

-          Извештавање, типови извештаја

-          Садржај извештаја о праћењу

·         Питања/Oдговори

·         Практичан рад

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Праћење у контексту ИПА II

-          Правни основ

-          Улоге заинтересованих страна

-          Одбори за праћење

-          Извори података

-          Токови информација и извештавања

-          Извештавање, типови извештаја

·         Питања/Oдговори

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Вредновање у контексту ИПА II

-          Правни основ

-          Улоге заинтересованих страна

-          Главни принципи вредновања

-          Вредновање на различитим нивоима

-          Типови вредновања

-          Методологија и критеријуми вредновања

-          Планирање и спровођење вредновања

-          Спровођење препорука проистеклих из вредновања

-          Питања/Oдговори

·        Завршни закључци и вредновање обуке

 

претрага