ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Финансијско управљање и контрола

ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА
16. И 17. НОВЕМБАР 2017.

Сатница

Тема

Метод обуке

Предавачи

 

Први дан

 

 

08:30-10:00

Специфичности финансијског управљања
у јавном сектору

предавања

проф. др Владимир Познанић /
др Даница Леко

10:00:10-30

Кафе пауза

 

 

10:30-12:00

Циљеви финансијске контроле у јавном сектору

предавања

проф. др Владимир Познанић /
доц. др Даница Рајин

12:00-13:00

Пауза за ручак

 

 

13:00-14:30

Финансијско извештавање у јавном сектору

предавања

доц. др Даница Рајин /
проф. др Владимир Познанић

14:30-14:45

Кафе пауза

 

 

14:45-15:30

Анализа квалитета финансијских извештаја
у јавном сектору

вежбе

доц. др Даница Рајин /
проф. др Владимир Познанић

 

Други дан

 

 

8:30-10:00

Улога интерне финансијске контроле
у јавном сектору И

предавања

проф. др Владимир Познанић /

др Даница Леко

10:00- 10.30

Кафе пауза

 

 

10:30-12:00

Улога интерне финансијске контроле
у јавном сектору ИИ

предавања

др Даница Леко /

доц. др Даница Рајин

12:00-13:00

Пауза за ручак

 

 

13:00-14:30

Анализа одабраних студија случаја

вежбе

доц. др Даница Рајин / Ана Вјетров

14:30-14:45

Кафе пауза

 

 

14.45-15.30

Дискусија

вежбе

проф. др Владимир Познанић /
доц. др Даница Рајин

 

претрага