ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Интерна и екстерна ревизија у јавном сектору

ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

23. и 24. НОВЕМБАР 2017.

Сатница

Тема

Метод обуке

Предавачи

 

Први дан

 

 

08:30-10:00

Циљеви и задаци интерне ревизије

предавања

др Даница Леко /
доц. др Даница Рајин

10:00 – 10:30

Кафе пауза

 

 

10:30-12:00

Примена основних принципа интерне ревизије

вежбе

др Даница Леко /
доц. др   Даница Рајин

12:00-13:00

Пауза за ручак

 

 

13:00-14:30

Општеприхваћени стандарди интерне ревизије

предавања

проф. др Владимир Познанић /
др Даница Рајин

14:30-14:45

Кафе пауза

 

 

14:45-15:30

Дискусија

вежбе

проф. др Владимир Познанић / др Даница Рајин / др Даница Леко

 

Други дан

 

 

08:30-10:00

Однос интерне и екстерне ревизије

предавања

проф. др Владимир Познанић  /
доц. др Даница Рајин

10:00 -10:30

Кафе пауза

 

 

10:30-12:00

Прикупљање ревизорских доказа

предавања

проф. др Владимир Познанић  /
доц. др Даница Рајин

12:00-13:00

Пауза за ручак

 

 

13:00-14:30

Завршна фаза ревизије

вежбе

проф. др Владимир Познанић  /
Ана Вјетров

14:30-14:45

Кафе пауза

 

 

14:45-15:30

Извештај екстерног ревизора

вежбе

проф. др Владимир Познанић  /
Ана Вјетров

 

претрага