ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста - напредни ниво

 

Програм обуке

Обрада текста – напредни ниво

12-14. јун 2018. године
МДУЛС СКИП Центар, Добрињска 11

Предавач: Дијана Димитријевић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

I дан

08:00– 08:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:30– 10:00

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке, агенда и методи рада 

·         Сређивање текста у документу

·         Одломци и пасуси

10:00 – 10:15

Пауза

10:15 – 11:45

·         Стилови: прављење, измене и ажурирање стилова слова и пасуса

·         Колоне текста

11:45 – 12:00

Пауза

12:00 – 13:00

·         Табеле – уређивање дизајна табеле и текста у табели

·         Вежба, понављање градива

13:00 – 14:00

Пауза за ручак

14:0015:00

·         Положај објекта у односу на текст

·         Организација документа: референцирање

·         Фусноте и ендноте

·         Дискусија/питања/сумирање утисака

II дан

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Обнављање градива претходног дана

·         Наставак референцирања: књишке ознаке и унакрсне референце

·         Садржај и индекс појмова

·         Вежба: референце

10:0010:15

Пауза

10:1511:45

·         Коришћење поља: уметање и брисање поља: аутор, назив документа и путања, величина итд.

·         Обрасци

·         Шаблони

·         Вежба: поља, обрасци и шаблони

11:45 – 12:00

Пауза

12:00 – 13:00

·         Циркуларна писма (Mail Merge)

·         Вежба: циркуларна писма

13:00 14:00

Пауза за ручак

14:0015:00

·         Повезивање објеката у документу

·         Убацивање података као објеката у документ

·         Аутоматизација: аутоматско убацивање текста и макронаредбе

·         Вежба: повезивање и убацивање објеката и аутоматизација

·         Дискусија/питања/сумирање утисака

III дан

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Обнављање градива претходног дана

·         Сарадња на уређивању текста

·         Мастер документ

·         Вежба: Сарадња на уређивању текста

10:0010:15

Пауза

10:1511:15

·         Заштита документа

·         Секције

·         Заглавље и подножје документа и секција, водени жиг

·         Припрема документа за штампу и штампање

·         Вежба: припрема документа

11:1511:30

Пауза

11:30 – 12:30

·         Провера стеченог знања: завршни тест

·         Дискусија резултата завршног теста

·         Евалуација обуке

 

 

претрага