ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Вештина комуникације у пословном окружењу

 

Програм обуке

Вештина комуникације у пословном окружењу

Датум одржавања обуке 19. и 20.06.2018.

Палата Србија
Булевар Михајла Пупина 2, Београд
Источни улаз, II спрат, сала 273

Предавач: Татјана Драгосавац, НЛП тренер и коуч

1. ДАН

08:00– 08:15

Регистрација учесника

08:15– 09:45

 • Упознавање са темом, програмом рада и очекиваним резултатима семинара
 • Пословна комуникација
 • Елементи који утичу на пословну комуникацију
 • Организациона култура и пословна комуникација

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

 • Различити стилови руковођења и њихов утицај на комуникацију на радном месту
 • Различити комуникациони стилови
 • Значење преферентних стилова у комуникацији

Вежба

11:30 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

 • Принцип ефикасне комуникације
 • Повратна информација као метод личног и професионалног напредовања
 • Разлике од других алата за развој
 • Како се пружа и прима повратна информација

Вежба

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

 • Принцип ефикасне комуникације
 • Асертивна комуникација
 • Вештина преобликовања негативних исказа
 • Вежба: Преформулисање исказа

2. ДАН

08:00– 08:15

Регистрација учесника

08:15– 09:45

 • Управљање конфликтима на радном месту
 • Елементи сваког тешког разговора

Студије случаја

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

 • Зашто је важно решавати конфликте
 • Принципи успешног решавања сукоба
 • Методе решавања конфликата

Студије случаја

Дискусија и питања

11:30 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

 • Принцип ефикасне комуникације
 • Вештине неопходне за побољшање комуникације
 • Откривање потреба у међусобној интеракцији
 • Вештине слушања

Вежба

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

 • Принцип ефикасне комуникације
 • Начин да се прошири утицај у комуникацији
 • Успешно усаглашавање са другима у интеракцији
 • Вештине усаглашавања
 • Вежба: Успоставити усаглашеност

Питања, Дискусија, Евалуација

 

 

претрага