ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Општи управни поступак

 

Програм обуке

Oпшти управни поступак

13-14. јун

Сала 273, II спрат, источни улаз, Палата „Србија“

Предавач: мр Јасмина Субић, Министарство унутрашњих послова

I дан

08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1510:15

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке, агенда и методи рада 

Сесија 1:

·         Стратегија управне реформе у контексту евроинтеграција Србије – упознавање учесника са основама Стратегије реформе јавне управе у контексту евроинтеграција Србије  

·          Подела власти и управна функција – упознавање учесника са концептом поделе власти и садржином управне функције

·         Дискусија

10:1510:30

Пауза

10:3012:00

Сесија 2:

·          Значај управног поступка у оквиру управне реформе – упознавање учесника са значајем управног поступка у оквиру управне реформе

·          Јавни и приватни интерес у управним стварима – упознавање учесника са концептом остваривања и заштите јавног и приватног интереса у управним стварима, практични примери

·          Дискусија

12:00 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:30

Сесија 3:

·         Општи и посебни управни поступак  - упознавање учесника са карактеристикама општег и посебног управног поступка 

·         Учесници у управном поступку – упознавање учесника са учесницима у управном поступку

·         Дискусија

13:3014:00

Пауза  за ручак

14:0015:15

            Сесија 4:

·         Комуникација између органа управе и странака у управном поступку – упознавање учесника са стандардима у комуникацији између органа управе и странака

·         Решење и закључак – упознавање учесника са карактеристикама решења и закључка у управном поступку 

·        Дискусија/питања/сумирање утисака

II дан

08:0008.15

Регистрација учесника

08:15 – 10:15

·         Сумирање претходног дана

Сесија 1:

·         Структура и карактеристике новог ЗУПа – упознавање учесника са структуром и карактеристикама новог ЗУП 

·         Нови концепт „управне ствари“ – упознавање учесника са новим концептом, према новом ЗУП, практични примери

·         Дискусија

10:1510:30

Пауза

10:3012:00

Сесија 2:

·         Прикупљање података по службеној дужности и јединствено управно место – упознавање учесника са обавезом прикупљања података по службеној дужности и концепција јединственог управног места

·         Гарантни акт и управни уговор – упознавање учесника са концептом гарантног акта и управног уговора, примери

·         Дискусија

12:00 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:30

Сесија 3:

·         Управне радње и пружање јавних услуга – упознавање учесника са управним радњама и концептом пружања јавних услуга према новом ЗУП

·         Правна средства у управном поступку – упознавање учесника са редовним правним средствима – жалбом и приговором – у управном поступку, као и са ванредним правним средствима

·         Дискусија

13:3014:00

Пауза  за ручак

14:0015:15

Сесија 4:

·         Управно извршење – упознавање учесника са управним извршењем у новом ЗУП

·         Унспекцијски надзор – упознавање учесника са основама инспекцијског надзора и инспекцијског поступка у контексту новог ЗУП

·         Дискусија/питања/сумирање утисака

·         Евалуација обуке

 

 

 

претрага