ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Писана комуникација у администрацији

Програм обуке

Писaна комуникација у администрацији

27. август 2018
Палата „Србија”

Булевар Михајла Пупина 2, Београд

Источни улаз, II спрат, сала 274

Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство

08.30–10.00

·  Историја пословне писмене комуникације на српском језику

·  Традиционална правила и савремени стандарди у изради пословног писма

10.00–10.15

Пауза

10.15–11.45

·  Структура дописа; Обавезни елементи дописа; Најчешће недоумице у писменој комуникацији (писање адресе, бројева и бројева телефона); Апелативни део дописа; Поздрав и потпис

·  Вежбе

11.45–12.15

Пауза за ручак

12.1513.45

Најчешћи правописни и морфолошки проблеми:

·  писање куртоазних, академских и професионалних титула, род и падеж титула, место и редослед потписа, домаћа и страна имена, писање датума, наводника, великог слова из поштовања, употреба заменица Ваш, Твој, Његов, употреба предлога с/са;

·  спојено и одвојено писање речи, скраћенице, употреба заменица, глагола и предлога, слагање речи – рекција и конгруенција (најчешће грешке).

13.45–14.00

Пауза

14.0015.30

·  Вежба

 

претрага