ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Припрема програмског буџета

Предлог програма обуке

Припрема програмског буџета

17-18. септембар 2018. године
Палата Србија, сала 273, Београд

Предавач: Драгана Ђорђевић, Министарство финансијa

I dan            17. септембар 2018.

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке, агенда и методи рада 

·         Логика програмског буџета и ланац резултата

·         Елементи програмског буџета

·         Вежба 1: Препознавање програма, програмских активности и пројеката

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·         Дефинисање програмске структуре буџетског корисника

·         Вежба 2: Успостављање програмске структуре у области саобраћаја и инфраструктуре

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Презентација и дискусија резултата Вежбе 2

·         Заједнички програми различитих буџетских корисника

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·         Планирање расхода и издатака у програмском буџету

·         Вежба 3: Расподела трошкова по програмској класификацији

·         Интегрисани процес планирања и израде програмског буџета и предлози за приоритетне области финансирања

·         Дискусија/питања/сумирање утисака

II dan             18. септембар 2018.

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Сумирање претходног дана

·         Детаљне програмске информације

·         Вежба 4: Правни основ 

·         Вежба 4а:  Кориговање описа програма, програмских активности и пројеката

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·         Хијерархија циљева у програмском буџету

·         Показатељи учинка

·         Вежба 5: Оцена дефинисаних циљева и показатеља учинка

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Циљеви заједничких програма

·         Вежба 6: Дефинисање циљева и показатеља учинка за задати програм

·         Дискусија резултата Вежбе 6

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Праћење и извештавање о учинку програма

·         Дискусија/питања/сумирање утисака

·         Евалуација обуке

 

претрага