ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Уставно уређење Републике Србије

 

Програм обуке
УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 

Београд, 20-21. септембар 2018. године

Сала 233, источни улаз, II спрат, Палата Србије

 
ПредавачДарко Радојичић, Републички секретаријат за законодавство
 
ДАН
 
09:00 – 09:15

Регистрација учесника и отварање семинара

9:15-10:45

·         Преамбула и начела Устава; Уређење власти; Територијално уређење (аутономне покрајине и локална самоуправа); Надлежности Републике Србије, аутономних покрајина и локалне самоуправе;

15’
Пауза
11:00-12:45

·         Уставност и законитост; Уставни суд; Промена Устава; Уставни закон за спровођење Устава; Економско уређење и јавне финансије; Људска права и слободе; Права припадника националних мањина;

45’
Пауза за ручак
13:30-14:00

·         Тест провере знања*;

14:00 – 14:30

 

             Резиме, дискусија, питања и одговори.

 
II ДАН
 
09:00 – 09:15

Регистрација учесника и отварање семинара

9:15-10:30

·         Правни положај, надлежност, организација и начин рада Агенције за борбу против корупције;

15’
Пауза
10:45-12:45

·         Правила у вези са спречавањем сукоба интереса при вршењу јавних функција и пријављивањем имовине лица која врше јавне функције, поступак и одлучивање у случају повреде закона и увођење планова интегритета;

45’
Пауза за ручак
13:30-14:00

·         Тест провере знања*;

14:00 – 14:30

 

             Резиме, дискусија, питања и одговори.

 

*Тест је анониман, не предаје се и не подлеже вредновању, остаје код полазника обуке и служи само личној провери стеченог знања од стране полазника обуке;

 

    

претрага