ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Систем државне управе

 Предлог програма обуке

Систем државне управе

27. – 28.09.2018.

Палата Србија

Булевар Михајла Пупина 2, Београд

Источни улаз, II спрат, сала 233

Предавач: Дарко Радојичић, Републички секретаријат за законодавство

I дан

08:00– 08.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:30

·     Извршна власт у Републици Србији. Влада. Састав и положај чланова Владе. Уређење Владе (Генерални секретаријат Владе, службе Владе, Кабинет председника и потпредседника, радна тела Владе)

09:30 – 09:45

Пауза

09:45– 11:30

·     Органи државне управе (појам, врсте органа, начела на којима се заснива њихов рад, послови, прописи, руковођење, унутрашње уређење, сукоб надлежности, односи са Владом, поверавање послова и др.)

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·      Јавне агенције. Органи општине. Управни окрузи. Управна инспекција. Инспекцијски надзор. Заштитник грађана Е управа

13:45– 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Резиме, дискусија, питања и одговори

I I дан

 

 

 08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

 

 

 08:1509:30

·     Слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштита података о личности.

 

 

 09:3009:45

Пауза

 

 

 09:45– 11:30

·         Забрана дискриминације. Службена употреба језика и писама.

·         Тест провере знања.*

 

 

 11:30-11:45

Пауза

 

 

12:0012:30

·      Резиме, дискусија, питања и одговори грађана

*Тест је анониман, не предаје се и не подлеже вредновању, остаје код полазника обуке и служи само личној провери стеченог знања од стране полазника обуке;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

претрага