ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Средњорочно планирање

Програм обуке

Назив обуке

Средњорочно планирање, припрема и праћење спровођења средњорочних планова

  15-16 октобар 2018. године

Булевар Михајла Пупина 2, Београд

   Палата Србија, сала 274

Предавачи: Наташа Милетић

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Уводна презентација, представљање циљева обуке, увод у планирање, анализа стратешког оквира, дефинисање дугорочног циља (ТЕОРЕТСКИ+ПРАКТИЧНИ ДЕО), презентација рада у групама

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·         Анализа ситуације

·         Анализа стања на примеру S.W.O.T. и потреба  заинтересованих страна

      (ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО)

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Категоризација заинтересованих страна (ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО)

·         Анализа проблема, дрво проблема и дрво циљева (ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО)

·         Средњорочни циљеви институције (ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО), презентација рада у малим групама

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·         Остали параметри Средњорочног плана – очекивани резултати/ефекти и активности

(ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО)

·         Презентација рада по групама, дискусија

·         Сумирање радног дана

II дан

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

Увод у радни дан, параметри система праћења индикатори и извори провере(ТЕОРIЈСКI + ПРАКТIЧАН ДЕО)

·         Презентација рада по групама, дискусија

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

  • Дефинисање основних појмова за успостављање система за праћење и процену: Разлике и заједнички елементи за процесе праћења и процене.
  • Успостављање система за праћење и процену у оквиру средњорочног плана; Главне фазе за успостављање система за праћење, процену и извештавање. Тренутна пракса у процесу праћења (ПРАКТIЧАН ДЕО)
  • Појам индикатора, дефинисање, логичка матрица.

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

  • Прикупљање података
  • Извори података
  • Логичка матрица

·         Идентификовање извора и техника за прикупљање података

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Успостављње система праћења, евалуација тренинга

 

 

претрага