ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Вештине комуникације и решавања конфликата

 

Програм обуке

Вештине комуникације и решавања конфликата

25. и 26. октобар 2018.

Палата Србија

Булевар Михајла Пупина 2, Београд
Источни улаз,
II спрат, сала 273

Предавачи: Зорица Лукић, Александра Станковић, Служба за управљање кадровима

25. октобар 2018.   Зорица Лукић

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 09:30

 • Појам комуникације
 • Врсте комуникација
 • Препреке у комуникацији
 • Вежба 1

09:30 – 09:45

Пауза за кафу

09:45 – 11:15

 • Вербална комуникација
 • Невербална комуникација
 • Емпатија
 • Вежба 2

11:15 – 12:00

Пауза за ручак

12:00 – 13:30

 • Успешна комуникација и социјалне вештине
 • Активно слушање
 • Повратна информација
 • Моћна питања
 • Асертивна комуникација
 • Вежба 3

13:30 – 13:45

Пауза за кафу

13:45 – 15:15

 • Организацијска комуникација
 • Организацијске мреже
 • Проблеми у организацијској комуникацији и интерперсоналним односима
 • Вежба 4
 • Дискусија и закључци

15:15 – 15:30

Завршна дискусија

Програм обуке

Вештине комуникације и решавања конфликата

25. и 26. октобар 2018.

Палата Србија

Булевар Михајла Пупина 2, Београд
Источни улаз,
II спрат, сала 273

Предавачи: Зорица Лукић, Александра Станковић, Служба за управљање кадровима

26. октобар 2018.   Александра Станковић

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 09:30

 • Увод у појам и основна конпепција конфликта
 • Вежба 1
 • Зашто „управљати конфликтима“?
 • Типови конфликта
 • Узроци конфликата
 • Вежба 2

09:30 – 09:45

Пауза за кафу

09:45 – 11:15

 • Конфликт као процес (опис фаза)
 • Вежба 3
 • Начини решавања конфликата
 • Вежба 4

11:15 – 12:00

Пауза за ручак

12:00 – 13:30

 • Начини решавања конфликата 2
 • Преговарање и питање неутралности– појам и врсте
 • Вежба 5

13:30 – 13:45

Пауза за кафу

13:45 – 15:15

 • Лични наступ у конфликтним ситуацијама
 • Савети за примену у пракси

15:15 – 15:30

 Завршна дискусија

 Попуњавање евалуација

 

 

претрага