ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Вештина комуникације у пословном окружењу

 

Програм обуке

Вештина комуникације у пословном окружењу

Датум одржавања обуке 30. и 31.10.2018.

Палата Србија
Булевар Михајла Пупина 2, Београд
Источни улаз, II спрат, сала 274

Предавач: Татјана Драгосавац, НЛП тренер и коуч

1. ДАН

08:00– 08:15

Регистрација учесника

08:15– 09:45

 • Упознавање са темом, програмом рада и очекиваним резултатима семинара
 • Савремени комуникациони модели
 • Елементи који утичу на комуникацију
 • Принципи успешне пословне комуникације

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

 • Различити комуникациони стил и њихов утицај на међусобне односе
 • Разлози зашто гледамо на ствари, ситуације и догађаје на различите начине

Вежба

 • Значење преферентних стилова у комуникацији
 • Откривање личног комуникационог стила - Упитник

11:30 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

 • Успешно усаглашавање са другима у интеракцији
 • Вештине усаглашавања
 • Успостављање поверења
 • Проширити утицај у комуникацији

Вежба: Успоставити усаглашеност

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

 • Принцип ефикасне комуникације
 • Асертивна комуникација
 • Вештина преобликовања негативних исказа
 • Вежба: Преформулисање исказа

2. ДАН

08:00– 08:15

Регистрација учесника

08:15– 09:45

 • Управљање конфликтима на радном месту
 • Елементи тешких разговора

Студије случаја

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

 • Зашто је важно решавати конфликте
 • Шта значи управљати конфликтима
 • Методе решавања конфликата

Студије случаја

Дискусија и питања

11:30 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

 • Принцип ефикасне комуникације
 • Вештине неопходне за побољшање комуникације
 • Откривање потреба у међусобној интеракцији
 • Вештине постављања питања и вештина слушања

Вежба

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

 • Повратна информација као метод личног и професионалног напредовања
 • Разлике од других алата за развој
 • Како се пружа и прима повратна информација

Вежба

 

Питања, Дискусија, Евалуација

 

 

претрага