ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Заштита права потрошача

 

Предлог програма обуке

Заштита права потрошача

Београд, 26.10.2018.

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавач: Невена Праизовић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација

 

08:00 - 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 - 09:45

·         Политика заштите потрошача у Републици Србијизаконодавни и институционални оквир

·         Имплементација европског потрошачког права у национално законодавство

·         Интеграција политике заштите потрошача у друге државне политике

·         Сарадња државних органа надлежних за заштиту потрошача

·         Процес приступања ЕУ у оквиру Преговарачког поглавља 28 - Заштита потрошача и здравља

09:45 - 10:00

Пауза

10:00 - 12:00

·         Основна права потрошача

·         Циљеви политике заштите потрошача

·         Инструменти заштите потрошача (едукација, информисање потрошача, право на одустанак од куповине, уговорна гаранција за продату робу и сл.)

·         Заштита потрошача на интернету - предности и изазови online куповине као савременог начина трговања у дигиталном свету

12:00 - 12.45

Пауза за ручак

12:45 - 15:00

·         Механизми спровођења потрошачких права

·         Колективна заштита потрошача

·         Судска и вансудска заштита потрошача

·         Улога и значај удружења за заштиту потрошача

15:00 - 15:30

             Евалуација

 

 

 

претрага