ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Компетенције и развој државних службеника

 

Програм обуке

„КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

22. новемар 2018.

Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, II спрат, сала 273

Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима

1. ДАН

08:00-08:05

Регистрација учесника

 

08:05–09:30

 

·         Увод и представљање учесника

·         Циљеви и програм обуке

·         Компетенције – појам и дефиниције

·         Зашто компетенције – користи за запослене, руководиоце и организацију

·         Искуства земања чланица ЕУ у примени компетенција

09:30–09:45

Пауза за кафу

09:45-11:15

·         Потребе српске државне управе у погледу базичних компетенција

·         Базичне компетенције за неруководећа радна места

·         Базичне компетенције за руководећа радна места

·         Веза базичних компетенција и  потреба посла

11:15–12:00

Пауза за ручак

12.00-13.30

·         Управљање компетенцијама у процесу управљања људским ресурсима

·         Компетенције и описи радних места

·         Компетенције и селекција

13.30-13.45

Пауза за кафу

13:45-15:15

·         Компетенције и оцењивање запослених

·         Компетенције и развој запослених

·         Завршна дискусија и закључци

 

Попуњавање евалуација

претрага