ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Заштита тајних података

Програм обуке

ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА

Београд, 19-20. новембар 2018. године

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавачи: Сања Дашић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:30

·          Представљање предавача и учесника

·         О Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података

·         Законски оквир и делокруг рада

·         Позиција Канцеларије Савета као националног безбедносног органа NSA

·         Међународна сарадња и сарадња са другим органима

·         Активности на плану заштите тајних података

09:30 – 09:45

Пауза

09:45 – 11:30

·          Општи осврт на концепт заштите тајних података

·         Уводна разматрања

·         Повезаност концепта националне безбедности и концепта заштите тајних података

·         Упоредни приказ претходног и садашњег стања

·         Индивидуална вежба бр. 1

·         Законски оквир

·         Класификација и врсте штићених података

·         Тајни податик – појам, одређивање, приступ

11:45– 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Индивидуална вежба бр. 2

·         Систем заштите тајних података

·         Персонална безбедност

·         Физичка безбедност

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·          Систем заштите тајних података

·          Административна безбедност

·         Вежба по групама бр. 1

·         Евалуација 1. дана – отворена питања

II дан

08:0008:15

Регистрација учесника

08:1509:30

·         Систем заштите тајних података

Информациона безбедност

Индустријска безбедност

·         Поступак за издавање безбедносног сертификата

      Подношење захтева за издавање сертификата

      Безбедносна провера

·               Упознавање са безбедносним процедурама

09:3009:45

Пауза

09:45 11:30

·          Регистарски систем

·         Одговорности за заштиту тајних података

·         Руковалац тајним подацима

·         Руковалац регистра и помоћник/ци руковаоца регистра

·         Контрола и надзор над спровођењем Закона

·         Унутрашња контрола и надзор

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Практична искуства и проблеми

·         Обавезе државних органа и институција

·         Правилник о систематизацији радних места

·         Одређивање руковаоца тајним подацима

·         Проблеми у примени

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Вежба по групама бр. 2

·         Евалуација семинара

 

 

претрага