ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Заштита од дискриминације

Програм обуке

ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Национална академија за јавну управу - Палата „Србија“,

Булевар Михајила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 274 ,

26. новембар 2018. године.

Предавач: Емила Спасојевић, повереник за заштиту равноправности

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15– 09:45

·         О људским правима – осврт на историјски и савремени концепт људских права

·         Стереотипи и предрасуде као корен дискриминације

·         Појам личног својства

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·          Појам и облици дискриминације

-          Узрочно последична веза између личног својства и акта дискриминације,

-          Непосредна и посредна дискриминација,

-          Повреда једнаких начела права и обавеза,

-          Говор мржње,

-          Забрана позивања на одговорност,

·         Разлика између дискриминације и других повреда права

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Антидискриминациони правни оквир Републике Србије

·         Повереник за заштиту равноправности

-          Надлежности Повереника

-          Поступак пред Повереником

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Пракса Повереника за заштиту равноправности

-          Примери из праксе Повереника

-          Студија случаја

·         Дискусија и евалуација

 

 

претрага