ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Писана комуникација у администрацији

Предлог рограма обуке

Писана комуникација у администрацији

22. новембар 2018
Палата Србија

Булевар Михајла Пупина 2, Београд

Источни улаз, II спрат, сала 274

Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство

08:15 – 08:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:30 – 10:00

·  Историја пословне писмене комуникације на српском језику

·  Традиционална правила и савремени стандарди у изради пословног писма

10:00 – 10:15

Пауза

10:15 – 11:45

·  Структура дописа; Обавезни елементи дописа; Најчешће недоумице у писменој комуникацији (писање адресе, бројева и бројева телефона); Апелативни део дописа; Поздрав и потпис

·  Вежбе

11:45 – 12:15

Пауза

12:1513:45

Најчешћи правописни и морфолошки проблеми:

·  писање куртоазних, академских и професионалних титула, род и падеж титула, место и редослед потписа, домаћа и страна имена, писање датума, наводника, великог слова из поштовања, употреба заменица Ваш, Твој, Његов, употреба предлог с/са итд.;

·  спојено и одвојено писање речи, скраћенице, употреба заменица, глагола и предлога, слагање речи – рекција и конгруенција (најчешће грешке).

(Предавања, вежбе, питања)

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·  Писмена вежба (радионица)

·   Преглед и анализа

 

 

претрага