ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Примена граматичких,стилских, и правописних правила у изради прописа

 

Пrограм обуке

Примена стилских, граматичких и правописних правила у изради прописа

29. и 30. новембар 2018.

Палата Србија
Булевар Михајла Пупина 2, Београд
Источни улаз, II спрат, сала 274

Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство

1. ДАН

09:00– 09:15

Регистрација учесника и отварање семинара 

09:15– 10:45

 

Раслојавање језика. Законодавно-правни стил.

Основне особине доброг прописа. Формална и естетска правила. Структура и подела прописа. Вежба – подела прописа. Номотехника. Вежба – номотехника.

10:45 – 11:00

Пауза

11:00 – 12:30

 

Правопис у изради прописа (велико слово, спојено и одвојено писање речи, интерпункција, скраћенице). Вежба.

12:30 – 13:00

Пауза

13:00 – 14:30


Облици речи у изради прописа – падежи, употреба заменица, глагола и предлога. Слагање речи – рекција и конгруенција (најчешће грешке).

14:30 – 14:45

Пауза

14:45 – 15:30

Радионица – примена усвојених знања

 

 

 

 

 

Пrограм обуке

Примена стилских, граматичких и правописних правила у изради прописа

29. и 30. новембар 2018.

Палата Србија
Булевар Михајла Пупина 2, Београд
Источни улаз, II спрат, сала 274

Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство

2. ДАН

 

 

09:00 – 10:30


Избор речи. Варијантна лексика. Вежба. Туђице и пуризам. Вежба. Неологизми. Плеоназам и таутологија. Синоними. Значење речи. Реченични склоп.

10:30 – 10:45

Пауза

10:45 – 12:15

Стилске вежбе. Бирократски језик.

Бирократизација језика – вежба.

12:15 – 12:45

Пауза

12:45 – 14:15

Пословно писмо – најчешће грешке. Укидање обавезне примене печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права.

14:15 – 14:30

Пауза

14:30 – 15:00

Израда прописа – радионица

 

претрага