ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Анализа ефеката прописа – пут до квалитетних прописа

Предлог програма обуке

Анализа ефеката прописа – пут до квалитетних прописа  

Београд, 27. и 28. новембар 2018. године

Палата Србије, 2 спрат, сала 274

Предавачи: Нинослав Кекић и Марко Урошевић, Републички секретаријат за јавне политике

I дан

08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Представљање циљева и сврхе обуке, структуре тренинга, предавача и учесника

·         Шта је Анализа ефеката прописа?

·         Законодавни процес у Републици Србији и место Анализе ефеката прописа у законодавном процесу (кратка вежба израде процесне мапе)

·         Када се почиње са спровођењем Анализе ефеката прописа, а када са израдом Извештаја о спроведеној анализи ефеката прописа?

09:4510:00

Пауза

10:0011:45

 

·         Увод у спровођење Анализе ефеката прописа (кратко представљање основних корака Анализе ефеката прописа)

·         Прикупљање и обрада података

·         Консултације, јавна расправа и јавно слушање

·         Дефинисање проблема, његових узрока и последица - Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

11:45 – 12:30

Пауза за ручак

12:30 – 14:00

·         Дефинисање циљева и формулисање показатеља за праћење спровођења прописа - Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

14:0014:15

Пауза

14:1515:30

·         Врсте мера и дефинисање опција - Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

II дан

08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Рекапитулација претходног дана

·         Анализа ефеката опција

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања (писање делова Извештаја о спроведеној анализи ефеката прописа)

09:4510:00

Пауза

10:0011:45

·         Анализа трошкова

·         Административни поступци и административно оптерећење

·         Анализа користи

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

11:45 – 12:30

Пауза за ручак

12:30 – 14:00

·         Поређење опција и доношење одлука

·         Спровођење прописа

14:00 14:15

Пауза

14:1515:30

·         Значај ex-post анализе ефеката у оквиру контроле и надзора – праћење стања у области и вредновање ефеката прописа

претрага