ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Општи управни поступак

 

Програм обуке

ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК

Београд, Општина Чукарица, Шумадијски трг 2, велика сала, први спрат

16-18. април 2019. године

Предавач: проф. др Дејан Вучетић

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15– 09:45

·          Управни поступак, реформа јавне управе и европеизација управног поступања

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·          Појам и врсте управног поступања. Основна начела управног поступка.

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Управна ствар. Управни акт. Гарантни акт. Управни уговор.

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·          Основна правила управног поступка. Учесници у управном поступку.

II дан

08:00– 08.30

Регистрација учесника

08:30 – 10:00

·         Пружање јавних услуга. Управне радње.

10:00 – 10:15

Пауза

10:15– 12:00

·          Општење учесника у управном поступку. Обавештавање.

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Јединствено управно место и размена података по службеној дужности. Трошкови пуступка. Рокови.

13:45– 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Покретање и ток поступка до доношења решења. Решења и закључци.

 

 

 

 

III дан

 

08:00– 08.30

Регистрација учесника

08:30 – 10:00

·         Правна средства у управном поступку. Приговор и жалба. Рад првостепеног и другостепеног органа у поступку по жалби

10:00 – 10:15

Пауза

10:15– 12:00

·          Појам и врсте ванредних правних средстава у управном поступку.

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 14:30

·         Извршење коначних управних аката. Казнене одредбе. Спровођење Закона и прелазне и завршне одредбе.

14:30– 14:45

Пауза

14:4515:30

·         Тестирање знања полазника семинара.

 

 

претрага