ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обука предавача - основни ниво

ОБЛАСТ: ТРЕНИНГ ТРЕНЕРА

 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ОБУКЕ

ОПШТА ОБУКА ПРЕДАВАЧА – ОСНОВНИ НИВО

ОД 15. ДО 19. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Тренери

Снежана Шундрић

Наташа Ћирић

15. април

ПРВИ ДАН

9.00 – 9.15

Регистрација учесника и отварање тренинга

9.15 – 9.45

Увод у тренинг

                               МОДУЛ 1 – УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ОДРАСЛИХ

9.45 – 10.30

Процес учења;  Кључни фактори психологије учења

10.30 – 10.45

Пауза

10.45 – 11.15

Интелигенција као фактор учења

11.15 – 12.15

Мишљење као фактор учења

12.15 – 12.30

Пауза

12.30 – 13.00

Памћење и заборављање као фактори учења

13.00 – 13.30

Мотивација као фактор учења

13.30 – 14.30

Пауза за ручак

14.30 – 15.00

Промене у когнитивним функцијама у одраслом добу

15.00 – 15.25

Основне теорије учења и њихове импликације за учење одраслих

15.25 – 15.30

Евалуација – „Зидне новине“

16. април

ДРУГИ ДАН

9.00 - 9.15

Регистрација учесника; Сумирање утисака са претходног дана

9.15 – 9.45

Стилови учења

9.45 – 10.30

Вежба: „Замислите да је Земља стара један дан“

10.30 – 10.45

Пауза

10.45 – 11.30

Колбов циклус учења

11.30 – 12.15

Вежба: „Нови колега“

12.15 – 12.30

Пауза

12.30 – 13.30

Андрагошки принципи учења

13.30 – 14.30

Пауза за ручак

14.30 – 15.00

Разлике између учења деце и одраслих

15.00 – 15.15

Рекапитулација знања о процесу учења

15.15 – 15.25

Тест знања

15.25 – 15.30

Евалуација – „Зидне новине“

17. април

ТРЕЋИ ДАН

                                    МОДУЛ 2 – ПРОЦЕС КРЕИРАЊА ТРЕНИНГА И ТРЕНЕРСКЕ ВЕШТИНЕ

9.00 - 9.15

Регистрација учесника; Сумирање утисака са претходног дана

9.15 – 9.45

Улога тренера у процесу учења одраслих

9.45 – 10.00

Тренерска етика

10.00 – 10.30

Креативно разгибавање: „То је мој тренер“

10.30 – 10.45

Пауза

10.45 – 11.30

Циклус обуке

11.30 – 12-15

Специфичности фаза обуке

12.15 – 12.30

Пауза

12.30 – 13.00

Припрема тренинга и пројектовање програма тренинга

13.00 – 13.30

Утврђивање потреба полазника за занимањима и вештинама

13.30 – 14.30

Пауза за ручак

14.30 – 15.00

Постављање циљева обуке

15.00 – 15.25

Општи и специфични циљеви

15.25 – 15.30

Евалуација – „Зидне новине“

18. април

ЧЕТВРТИ ДАН

9.00 - 9.15

Регистрација учесника; Сумирање утисака са ретходног дана

9.15 – 9.45

Структура садржаја програма и кључне тачке

9.45 – 10.15

Дизајн и агенда обуке

10.15 – 10.30

Методе и технике обучавања

10.30 – 10.45

Пауза

10.45 – 11.45

Извођење обуке

11.45 – 12.15

Евалуација и логистика

12.15 – 12.30

Пауза

12.30 – 13.30

Вештине успешне комуникације

13.30 – 14.30

Пауза за ручак

14.30 – 15.25

Вештине јавног наступа

15.25 – 15.30

Евалуација – „Зидне новине“

19. април

ПЕТИ ДАН

9.00 - 9.15

Регистрација учесника; Сумирање утисака са ретходног дана

9.15 – 9.30

Укључивање полазника

9.30 – 9.45

Ефикасно управљање временом

9.45 – 10.15

Смернице за израду добре презентације

10.15 – 10.30

Ко - тренинг

10.30 – 10.45

Пауза

10.45 – 11.30

Живот групе

11.30 – 12.15

Вештина постављања и одговарања на питања

12.15 – 12.30

Пауза

12.30 – 13.30

Тешки учесници

13.30 – 14.30

Пауза за ручак

14.30 – 14.50

Компетенције успешног тренера и самопроцена

14.50 – 15.00

Чек листа за извођење обуке

15.00 – 15.15

Тест знања

15.15 – 15.30

Евалуација и затварање тренинга

 

 

претрага