ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основе јавних набавки и управљања уговорима (ПРАГ)

 

 

УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ И ФОНДОВИМА ЕУ

ОСНОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И УПРАВЉАЊА УГОВОРИМА (ПРАГ)

15-16. април 2019.

Палата Србија, источно крило, учионица 274, II спрат

Предавачи: Душица Јанић

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Представљање предавача

·         Представљање учесника

·         Циљеви обуке

·         Основне карактеристике ИПА фондова и системи спровођења

·         Приручник о процедурама (садржај, намена, структура)

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·         ИПА пројектни циклус

·         ПРАГ документ, принципи и правила набавки

·         Различити поступци набавки

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Врсте уговора по ПРАГ правилима (уговори о услугама, оквирни уговори, уговори о набавци робе, уговори о радовима, уговори о грантовима, твининг уговори)

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·         Вежба

·         Дискусија, сумирање првог дана обуке

 

II дан

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Рекапитулација I дана

·         Припрема тендерске документације I део (уговори о услугама, уговори о набавци робе)

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·         Припрема тендерске документације II део (уговори о радовима, уговори о грантовима, твининг уговори)

·         Вежба

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Поступак оцењивања понуда (процедура, рокови, обавезе Комисије за оцењивање понуда)

·         Уговарање (припрема уговора, рокови за закључивање)

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Вежба

·         Спровођење уговора (кључни кораци, рокови, обавезе корисничких институција и Тела за уговарање)

·         Захтеви у погледу јавности и видљивости

·         Сумирање утисака са обуке

·         Евалуација обуке

 

претрага