ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Средњорочно планирање

Програм обуке

Средњорочно планирање

17. април 2019. године

Палата Србије
Булевар Михајла Пупина 2
источно крило,
II спрат, сала 273

Реализатор: Милан Пребирачевић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу

 

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1508:45

·         Представљање тренера и претстављање учесника

·         Дефинисање очекивања учесника обуке

·         Упознавање учесника са циљевима обуке и методологијом рада

·         Договор о раду

08:4509:15

·         Значај и сврха планирања и кључни елементи

·         Структура докумената јавних политика

09:1509:45

·         Процес средњорочног планирања

·         Општи и посебни циљеви, дефинисање средњорочних циљева

09:45 – 10:00

Пауза за кафу

10:0010:45

·          Дефинисање средњорочних циљева (практичан део)

·         Презентација рада у малим групама

10:4511:00

·         Мере и активности за реализацију средњорочних циљева

11:0011:45

·         Дефинисање мера и активности за реализацију средњорочних циљева (практичан део)

·         Презентација рада у малим групама

11:45 – 12:45

Пауза за ручак

12:4513:15

·         Показатељи учинка

·         Дефинисање веза са документима јавних политика

13:1514:00

·         Дефинисање индикатора и извора верификације (практичан део)

·         Попуњавање матрице која приказује све елементе плана укључујући и везу са документима јавних политика (практичан део)

·         Презентација рада у малим групама

14:0014:15

·         Материјални, људски и финансијски ресурси

14:15 – 14:30

Пауза за кафу

14:3015:00

·         Програмско буџетирање

·         Веза средњорочног плана и програмског буџета

15:0015:15

·         Буџетски календар и приоритетне области финансирања

·         Утврђивање праћења и извештавања

15:1515:30

·         Завршна реч

·         Евалуација тренинга

 

претрага