ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Општи управни поступак

 

Програм обуке

ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК

17-19. април 2019. године

Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, спрат V, сала 533

Реализатор: Весна Михаиловић

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Разлози доношења новог Закона о општем управном поступку (ЗУП) са кључним новинама и актуелна политика Владе у вези електронског пословања и укидања печата

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·         Уводне одредбе са посебним освртом на врсте управног поступка, и основна начела управног поступка

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Управни акт, гарантни акт и управни уговор као облици управног поступања

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·         Странка као учесник у управном поступку

II дан

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Управне радње и пружање јавних услуга као облика управног поступања и јединствено управно место

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·         Општење органа и странака, обавештавање, рокови и трошкови управног поступка

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Покретање управног поступка и ток поступка до доношења решења

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Решење и закључак

III дан

 

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Жалба у управном поступку

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·         Извршење коначног управног акта, казнене одредбе, спровођење ЗУП-а и прелазне и завршне одредбе

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Критеријуми и поступак усклађивања посебних закона са ЗУП-ом, рад Координационог тела за усклађивање наведеног, и разматрање односа општег и посебног кроз матрицу за оцену усклађености посебних закона са ЗУП-ом

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Анализа нацрта закона кроз матрицу за оцену усклађености посебних закона са ЗУП-ом и анализа и разматрање примера управне праксе

 

претрага