ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Заштита података о личности новине у законодавству

Програм обуке

Заштита података о личности новине у законодавству

19. април 2019. године

Београд, Палата Србије, источно крило, II спрат, учионица 233

Реализатор: Ана Тоскић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу

 

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Увод у заштиту података о личности (право на заштиту података о личности – појам и развој; правни оквир заштите података о личности у Републици Србији; основни појмови и начела обраде података о личности)

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·         Обрада података о личности (радње обраде података о личности; обрада посебних категорија података о личности; посебни видови обраде података о личности)

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Права лица поводом заштите података о личности

·         Надзор над спровођењем Закона о заштити података о личности

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·          Обавезе руковала подацима о личности (мере заштите података о личности; овлашћења и положај Лица за заштиту података о личности; обавезе и поступак поводом изношења података из земље; евиденције радњи обраде података о личности)

·         Завршне напомене и затварање обуке

 

 

 

 

претрага