ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања

 

Програм обуке

УПРАВНИ ПОСТУПАК, СА ЕЛЕМЕНТИМА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

23-24. април 2019. године
Градска управа Града Београда, Краљице Марије 1, XX спрат (мала сала)

Предавач: Проф Др Стеван Лилић

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15– 09:45

Појам и врсте управног поступка. 

Појам управне ствари. 

Основна начела управног поступка.

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

Управно поступање. 

Новине које уводи ЗУП (2016). 

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

Учесници у управном поступку. 

Општење органа и странака. 

Првостепени управни поступак. 

13:45 – 14:00

Пауза 

14:00 – 15:30

Ток поступка до доношења решења.  

Доказивање. 

Решење и закључак. 


 

II дан

08:00– 08.30

Регистрација учесника

08:30 – 10:00

       Правна средства у управном поступку. 

       Жалба, приговор и посебни случајеви уклањања и мењања решења.

       Управно извршење. 

       Казнене одредбе. 

       Електронско управно поступање.

10:00 – 10:15

Пауза

10:15– 12:00

       Општа и основна питања, значај и улога канцеларијског пословања. 

       Прописи којима је регулисано канцеларијско пословање органа државне управе. 

       Основни појмови канцеларијског пословања. 

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

       Класификација предмета по материји. 

       Архивирање. Електронско канцеларијско пословање.

       Канцеларијско пословање у судовима, јавном тужилаштву, органима за вођење прекршајног поступка и установама за извршење кривичних санкција.

13:45– 14:00

Пауза 

14:00 – 15:30

       Вредновање стеченог знања (тест).

       Евалуација. 

       Завршетак рад семинара. 

претрага