ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основи система државне управе и уставног уређења

Програм обуке

ОСНОВИ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА

25. април 2019. године

Палата Србије
Булевар Михајла Пупина 2
источно крило,
II спрат, сала 273

Реализатор: Проф. др Стеван Лилић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу

 

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 09:45

·         Извршна власт у Републици Србији

-          Положај извршне власти у уставном систему Републике Србије.

-          Састав Владе и положаја чланова Владе.

-          Унутрашња организација Владе.

-          Прописи и други акти које доноси Влада.

·         Систем државне управе

-          Врсте, начела рада и послови државне управе.

-          Прописи које доносе органи државне управе.

-          Руковођење радом и унутрашње уређење органа државне управе.

-          Поверавање послова државне управе.

-          Односи органа државне управе са Владом; међусобни односи органа државне управе; однос органа државне управе са државним и другим органима.

-          Службена употреба језика и писама.

-          Јавност рада и односи са грађанима.

 

·        

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·      Основи уставног уређења

-          Појам и материја Устава.

-          Уређење државне власти у Републици Србији.

-          Народна скупштина; Председник Републике; судови; јавно тужилаштво; Уставни суд; Војска Србије.

-           Економско уређење Републике Србије.

·         Територијална аутономија и локална самоуправа

-          Уставни концепт територијалне аутономије и локалне самоуправе.

-          Надлежност, органи и финансирање територијалне аутономије и локалне самоуправе.

-          Органи општине.

 

 

 

 

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Сукоб интереса у вршењу јавне функције и борба против корупције.

-          Спречавање сукоба интереса и врсте сукоба интереса у вршењу јавне функције.

-          Обавеза пријављивања постојања сукоба интереса и пријављивања имовине функционера (поклони).

-          План интегритета и методи превенција корупције.

-          Агенција за борбу против корупције.

·         Принципи добре управе. Заштитник грађана. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Повереник за заштиту равноправности.

-          Принцип добре управе и институција Заштитника грађана (омбудсман).

-          Принципи слободног приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности и институција Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

-          Принципи забране дискриминације, родне равноправности и концептом једнаких могућности и институција Повереника за заштиту равноправности

·         е-Управа.

-           Електронска управа.

-          Начела електронске управе.

-          Портал еУправа.

13:45 – 14:00

Пауза за кафу

14:00 – 15:30

·         Вредновање стеченог знања (тест).

·         Евалуација.

·         Завршетак рад семинара.

 

 

претрага