ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Општи управни поступак

 
 

ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  -ПРИМЕНА ПРОПИСА

ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
15-17. април 2019.године
Кањижа, Главни трг 9

Реализатор:Јулијана Недељковић

I дан
08:30– 09:00
Регистрација учесника и отварање семинара
09:00– 09:15

·         Уводно обраћање Дражен Маравић, в. д. директора Националне академије за јавну управу

РобертФејстамер, председник општине Кањижа

Никола Лукач, начелник Севернобанатског управног округа

09:15 – 09:20
Пауза
09:20– 11:30

·         Кључне новине у Закону о општем управном поступку

Основна начела управног поступка

·         Појам управне ствари

·         Појам управног акта

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Врсте управног поступка

·         Странка у управно поступку

13:45 – 14:00
Пауза
14:00 – 15:30

·         Управни уговор

·         Управни акт

·         Вежба

II дан

08:30– 09.00
Регистрација учесника
09:00 – 10:00

·         Управне радње

·         Пружање јавних услуга

·         Јединствено управно место

10:00 – 10:15
Пауза

10:15– 12:00

·         Општење органа и странака

·         Обавештавање

·         Рокови

12:00 – 13:00
Пауза за ручак
13:00 – 13:45

·         Покретање управног поступка

·         Решење

·         Закључак

13:45– 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Жалба

·         Вежба

 
 
 
 
IIIдан
08:30– 09:00
Регистрација учесника и отварање семинара
09:00– 10:30

·         Поступак по жалби

·         Ванредна правна средства

10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:00

·         Извршење коначних управних аката

·         Казнене одредбе

·         Спровођење Закона

12:00 – 12:30
Пауза за ручак
12:30 – 14:00

·         Поступак усклађивања посебних закона са ЗУП-ом

·         Тест

14:00 – 14:15
Пауза
14:15 – 15:00

·         Евалуација

 
 
 

претрага