ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

IPA систем за интерне ревизоре

Програм обуке

ИПА систем за интерне ревизоре

07. мај 2019.

Палата Србије
Булевар Михајла Пупина 2
источно крило,
II спрат,  учионица 274


Реализатор: Светлана Новаковић,  Канцеларија за ревизију система

управљања средствима Европске уније

 

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Представљање агенде и учесника

·         Инструмент за претприступну помоћ

·         појам и сврха ИПА;

·         правни и инситуционални оквир;

·         модалитети сповођења ИПА;

·         ИПА програми

·         Вежба

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·         Поверавање задатака у вези извршења буџета – услови

·         Систем управљања и контроле

·         Одговорна лица и тела успостављена за имплементацију ИПА

·         Вежба

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         КОСО модел

·         Улога интерних ревизора у систему ИПА

·         Вежба

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·         Улога екстерних ревизора у систему ИПА

·         Интерни вс екстерни ревизор у систему ИПА

·         Примери из праксе

·         Вежба

 

 

претрага