ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Уставно уређење

 

Програм обуке

Назив обуке: Уставно уређење

Датум и место одржавања: у Националној академији за јавну управу , 27. маја 2019. године, учионицa 233, Палата Србија , Михајла Пупина 2, други спрат

Предавач: Дарко Радојичић, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

Представљање: преамбуле и начела Устава Републике Србије; уређења власти; територијалног уређења (аутономне покрајине и локална самоуправа); надлежности Републике Србије, аутономних покрајина и локалне самоуправе.

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·          Представање уставних правила о уставности и законитости, и правила која се односе на: Уставни суд, Промену Устава; Уставни закон за спровођење Устава; Економско уређење и јавне финансије; Људска права; Права припадника националних мањина, као и остала питања обухваћена програмом за полагање стручног државног испита из предмета Уставно уређење;

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Представљање правног положаја, надлежности, организације и начина рада Агенције за борбу против корупције; Представљање правила у вези са спречавањем сукоба интереса при вршењу јавних функција и пријављивањем имовине лица која врше јавне функције, поступак за одлучивање у случају повреде закона и увођење планова интегритета.

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·          Тест провере знања*, Презентовање тачних одговора на питања обухваћена тестом.

·         Резиме, дискусија, питања и одговори.

* Тест остаје анониман и не подлеже провери, осим личне

претрага