ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Вештине комуникације у пословном окружењу

 

Програм обуке

Назив обуке: Вештине комуникације у пословном окружењу

Датум и место одржавања: 15-16.05.2019. Палата Србија

Предавачи: Маја Вучковић

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Уводна игра за представљање учесника

·         Комуникација: основни појмови; типови комуникације

·         Ефективна пословна комуникација

·         Истине и заблуде о комуникацији

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·          Вербална комуникација: вербални кодови, репрезентативни системи

·         Невербална комуникација: циљ и значај, особине личности, процена саговорника на основу вербалне/невербалне комуникације;

·         Успостављање рапорта

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Вежбе: вербална и невербална комуникација

·         Стилови комуникације: пасивни, агресивни, пасивно-агресивни и асетивни стил- одлике стилова, психолошке/емоционалне последице одређеног стила комуникације

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·          Ефективна пословна комуникација – асертивна комуникација у пословном окружењу

·         Асертивна права и технике

II дан

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Ефективна пословна комуникација – идентификовње типа саговорника/преговарача, успостављање поверења

·         Базичне емотивне способности као дубински психолошки фактори од утицаја на вештине комуникације – неутрализација, ментализација, целовитост и константност, толеранција на фрустрацију и амбиваленцију, воља и иницијатива

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·         Неадекватна и неефективна комуникација као последица дефеката у развоју психолошких компетенци за обраду емоција

·         'Тешки људи'- дефиниција, типови тешких људи, стратегије комуникације

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Манипулација у пословном оружењу и како се носити са њом

·         Комуникација у савременом свету – утицај технологије на начин комуникације (дигитална комуникација, интернет бонтон, значајни психолошки аспекти интернет комуникације)

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Резиме дводневног рада, интеграција и рекапитулација

 

претрага