ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управљање пројектним циклусом

Програм обуке

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ

27 - 28.мај 2019. године

Београд, Палата Србије
Булевар Михајла Пупина 2, II
спрат

Реализатор: Ненад Остраћанин, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу

I дан

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:45

·         Увод у обуку (међусобно упознавање, упознавање са циљевиама обуке, правилима рада и увод у тему обуке)

·         Основне карактеристике и елементи пројектног циклуса (појам пројекта, концепт управљања пројектним циклусом)

·         Фазе пројектног циклуса

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·         Карактеристике, специфичности фаза пројектног циклуса и њихов међусобни однос

·         Фаза идентификације (иницирање и приоритетизација пројектних идеја)

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Фаза идентификације (иницирање и приоритетизација пројектних идеја

·         Детаљно планирање пројекта  - Фаза планирања (увод у тему матрице логичког оквира)

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Детаљно планирање пројекта  - Фаза планирања

·         Имплемантација спровођење пројекта

·         Завршетак првог дана

 

 

 

 

 

 

 

II дан

08:00– 08.30

Регистрација учесника

08:30 – 10:00

·         Сумирање утисака са претходног дана

·         Праћење спровођења пројекта

·         Евалуација пројекта

10:00 – 10:15

Пауза

10:15– 12:00

·         Извештавање током пројекта

·         Конкретни примери пројектног циклуса

·         Основни приступ матрице логичког оквира (појам, принцип матрице логичког оквира)

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Основни приступ матрице логичког оквира (коришћење матрице логичког оквира)

·         Технике и алати за примену матрице логичког оквира

13:45– 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Технике и алати за примену матрице логичког оквира

·         Матрица Логичког оквира: Примери добре праксе

·         Евалуација и затварање обуке

 

 

претрага