ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управљање јавним политикама

 

Програм обуке

УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА

Датум и место одржавања

Предавачи: Нинослав Кекић, помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

  • Представљање предавача и учесника; Очекивања учесника од обуке
  • Упознавање са циљевима, сврхом и структуром обуке

·         Улога руководилаца у стратешком планирању

·         Циклус управљања јавном политиком, учесници у планском систему и врсте докумената јавних политика

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·         Процедура израде и усвајања;

·         Управљање подацима и анализа проблема;

·         Утврђивање циљева, жељених резултата и мера;

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Обезбеђење транспарентности поступка;

·         Планирање употребе ограничених ресурса и приоритизација;

·         Идентификација и анализа трошкова јавних политика.

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·         Јединствени информациони систем;

·         Обавеза извештавања, рокови и јединствени информациони систем;

·         Евалуација

 

претрага