ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Јавне набавке - планирање и спровођење

 

Програм обуке

Назив обуке: Јавне набавке – планирање и спровођење

Датум и место одржавања: 29.05.-31.05.2019. године, Београд, Палата Србија

Предавач: Карлечик Павле

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15– 09:45

·         Предмет и начела јавних набавки

·         Институције у систему јавних набавки

·         Важећи прописи у области јавних набавки

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·         Набавке на које се закон о јавним набавкама не примењује

·         Спречавање корупције и сукоба интереса

·         Tест 1.

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         План набавке

·         Врсте поступака јавних набавки

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Тест 2.

·         Централизоване јавне набавке

·         Портал јавних набавки

II дан

08:00– 08.15

Регистрација учесника

08:1509:45

·         Услови за покретање поступка јавне набавке

·         Услови за учешће у поступку јавне набавке

09:4510:00

Пауза

10:00– 11:30

·         Критеријуми за доделу уговора

·         Врсте огласа

·         Рокови у поступку јавне набавке

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Подношење и важење понуде

·         Отварање, стручна оцена понуда / пријава

·         Негативне референце

13:45– 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Одлуке којима се окончава поступак јавне набавке

·         Вежба – ток отвореног поступка

III дан

08:00– 08.15

Регистрација учесника

08:1509:45

·         Уговор о јавној набавци

·         Службеник за јавне набавке

·         Евиденција и извештаји о јавним набавкама

09 4510:00

Пауза

10:00– 11:30

·         Послови комисије за јавне набавке и ситуације у којима се могу јавити етичке дилеме

·         Тест 3

·         Поступање са информацијама

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Злоупотреба у реализацији уговора

·         Механизми контроле реализације јавних набавки (искуства ДРИ и буџетских инспекција)

13:45– 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Стратегија развоја система јавних набавки у Републици Србији

·         Тест  за проверу знања

претрага