ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Општи управни поступак

 

 

ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  -ПРИМЕНА ПРОПИСА

ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК

29-31. мај 2019.године

НОВИ ПАЗАР

Реализатор:Јулијана Недељковић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу

I дан

10:00– 10:30

Регистрација учесника и отварање семинара

10:30– 11:30

·         Кључне новине у Закону о општем управном поступку

11:30 – 11:45

Пауза

11:45 – 12:45

·         Основна начела управног поступка

·         Појам управне ствари

·         Појам управног акта

12:45 – 13:30

Пауза за ручак

13:30 – 14:30

·         Врсте управног поступка

·         Странка у управно поступку

14.30– 14:45

Пауза

14:45 – 15:30

·         Управни уговор

·         Гарантни акт

·         Вежба

II дан

08:30– 09.00

Регистрација учесника

09:00 – 10:00

·         Управне радње

·         Пружање јавних услуга

·         Јединствено управно место

10:00 – 10:15

Пауза

10:15– 12:00

·         Општење органа и странака

·         Обавештавање

·         Рокови

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Покретање управног поступка

·         Решење

·         Закључак

13:45– 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Жалба

·         Вежба

 

 

 

 

IIIдан

08:30– 09:00

Регистрација учесника и отварање семинара

09:00– 10:30

·         Поступак по жалби

·         Ванредна правна средства

10:30 – 10:45

Пауза

10:45 – 12:00

·         Извршење коначних управних аката

·         Казнене одредбе

·         Спровођење Закона

12:00 – 12:30

Пауза за ручак

12:30 – 14:00

·         Поступак усклађивања посебних закона са ЗУП-ом

·         Тест

14:00 – 14:15

Пауза

14:15 – 15:00

·         Евалуација

 

 

 

претрага